Touhou Kanjiru - Welcome !

Chào mừng bạn đến với Touhou Kanjiru, trang lưu trữ album và một số sản phẩm khác của Touhou :D

CLICK ME!!

Comic Market 91 Compilation

Kênh Vietsub

Nhạc, Touhou fan-anime, Music video,... thực hiện sub bới Touhou Kanjiru.

English Channel

Video with English subbed

Free Download

Hơn 400 album và nhiều thứ khác XD